“BEE THE SKY” – Quay ong thiên tài, nhận nóng tới 10 TRIỆU ĐỒNG tiền mặt

Theo đó, với mỗi lượt chi tiêu từ 350K qua thẻ MB JCB Be The Sky, khách hàng nhận 1 lượt quay ong trúng thưởng trong App MBBank, với tổng kho quà 1.000 giải thưởng, giá trị tới 1,3 tỷ đồng

Cơ cấu và giá trị gia r thưởng cho chương trình BEE THE SKY

Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho chương trình " BEE THE SKY"

Mỗi khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán thành công qua thẻ MB theo thể lệ sẽ được nhận lượt quay thưởng ngay lập tức trên App MBBank.
Khách hàng nhận được thông báo qua App MBBank về số lượt quay khách hàng nhận được sau khi hoàn tất giao dịch thanh toán.
Khách hàng có thể kiểm tra số lượt quay hiện có của mình qua App MBBank

CÁC BƯỚC QUAY THƯỞNG:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào App MBBank -> Chọn Ưu đãi -> Chọn “Quay ong MB” (Trường hợp khách hàng chưa thấy mục "Quay ong MB", vui lòng cập nhật App MBBank phiên bản mới nhất)

Bước 2: Click “Quay ngay” để thực hiện tham gia quay thưởng

Trong vòng tối đa 05 phút hệ thống sẽ tự động xác định khách hàng trúng thưởng dựa trên cơ cấu giải thưởng còn lại của chương trình tại thời điểm khách hàng xác định trúng thưởng và ngay lập tức hiển thị thông báo trên App MBBank. Khách hàng không cần thông báo trúng thưởng cho MB.

THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM, CÁCH THỨC VÀ THỦ TỤC TRAO THƯỞNG

Thời gian địa điểm, cách thức và thử tục trao thưởng

Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng
LƯU Ý:
- Loại giao dịch đạt điều kiện được tính lượt quay:

- Các giao dịch chi tiêu thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ hợp pháp của khách hàng qua Internet và; hoặc trực tiếp qua máy POS tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) được ghi nhận tại hệ thống của MB trong thời gian diễn ra chương trình.

- Giao dịch tối thiểu để nhận lượt quay: 350,000 VND/giao dịch, không cộng dồn lượt quay trên 1 giao dịch (Ví dụ giao dịch 350,000 VND được 1 lượt, 700,000 VND cũng chỉ nhận được 1 lượt.)

- Giao dịch không thành công hoặc giao dịch hoàn/ hủy được ghi nhận tại hệ thống của MB sẽ bị giảm trừ lượt quay thưởng tương ứng với số lượt được tặng của giao dịch đó cho đến khi tổng số lượt quay về 0 (có áp dụng cơ chế âm lượt quay).

- Ví dụ ngày 10/03/2024, khách hàng A giao dịch 4 lần qua thẻ MB, mỗi giao dịch 360,000 VND. Tại thời điểm giao dịch, khách hàng được cộng 4 lượt quay.

- Ngày 15/03/2024, hệ thống ghi nhận 1 trong số 4 lần giao dịch khách hàng đã thực hiện vào ngày 10/03/2024 là giao dịch không thành công. Khách hàng bị trừ 1 lượt quay.

- Mỗi khách hàng được tích lũy không giới hạn số lượt quay thưởng/ngày và được sử dụng tối đa 30 lượt quay thưởng/ngày. Nếu khách hàng không quay hết số lượt nhận được, số lượt quay còn lại sẽ được lũy kế sang ngày kế tiếp. Trường hợp, khi chương trình đã kết thúc mà khách hàng không sử dụng hết lượt quay thì số lượt quay còn lại sẽ bị hủy bỏ

- Khi khách hàng thực hiện lớn hơn hoặc bằng 11 lượt hủy giao dịch retail tính từ thời điểm bắt đầu chương trình bằng thẻ BE THE SKY, hệ thống sẽ đưa khách hàng vào danh sách Blacklist không được tham gia chương trình.

- Kết quả trúng thưởng của Khách hàng sẽ bị hủy trong trường hợp sau: Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến mại này.

- Khi kết quả trúng thưởng của Khách hàng bị hủy: MB thu hồi quà nếu chưa sử dụng hoặc ghi nợ trị giá giải thưởng vào tài khoản của Khách hàng (nếu có) hoặc Khách hàng có trách nhiệm thanh toán giá trị quà tặng nếu Khách hàng đã sử dụng quà.