Be The Sky - Kết nối vô tận, lan toả đam mê

 • Thẻ ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam
  dành cho Fandom của nghệ sĩ
 • Thẻ đa năng, tích hợp 2-in-1: thẻ ATM
  và tín dụng
 • An toàn, bảo mật và tiện lợi. Định danh thẻ
  chỉ 1 phút trên App MBBank

SĂN NGAY BOX THẺ BE THE SKY

Thẻ Skycloud
 • Thẻ phi vật lý mở duy nhất tại App MBBank
 • Giảm 5% khi mua sắm BE THE SKY Collection trên MiniApp MBBank
 • Vô vàn voucher không giới hạn, ưu đãi mua sắm suốt tuần 
 • Cùng rất nhiều bất ngờ đặc biệt đến từ Sơn Tùng M-TP
frame-star
Giao diện điện thoại
card-item
55.000 VNĐ {"mnd":"8","t":"Th\u1ebb Skycloud","tk":"the-skycloud","mdm":"2","mbl":[],"mgt":[],"gp":["2"],"g":"55000","cd":{"mt":"<ul class=\"list-infor\"><li>Th\u1ebb phi v\u1eadt l\u00fd m\u1edf duy nh\u1ea5t t\u1ea1i App MBBank<\/li><li>Gi\u1ea3m 5% khi mua s\u1eafm BE THE SKY Collection tr\u00ean MiniApp MBBank<\/li><li>V\u00f4 v\u00e0n voucher kh\u00f4ng gi\u1edbi h\u1ea1n, \u01b0u \u0111\u00e3i mua s\u1eafm su\u1ed1t tu\u1ea7n\u00a0<\/li><li>C\u00f9ng r\u1ea5t nhi\u1ec1u b\u1ea5t ng\u1edd \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t \u0111\u1ebfn t\u1eeb S\u01a1n T\u00f9ng M-TP<\/li>\r\n<\/ul>","gg":""},"tm":"_u\/nd\/8\/","add":{"t":"the-phi-vat-ly-skycloud-min.png","mr":{"title":"Th\u1ebb Skycloud","alt":"Th\u1ebb phi v\u1eadt l\u00fd Skycloud"}},"ha":[],"mt":"Gi\u1ea3m 5% khi mua s\u1eafm BE THE SKY Collection tr\u00ean Mini App MBBank C\u01a1 h\u1ed9i nh\u1eadn ti\u1ec1n m\u1eb7t t\u1eeb nh\u1eefng ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh d\u00e0nh ri\u00eang cho ch\u1ee7 th\u1ebb Nh\u1eadn \u01b0u \u0111\u00e3i voucher gi\u1ea3m gi\u00e1 24\/7 su\u1ed1t tu\u1ea7n \u0111a l\u0129nh v\u1ef1c t\u1eeb h\u01a1n 1000 \u0111\u1ed1i t\u00e1c, chi ti\u1ebft t\u1ea1i \u0111\u00e2y\r\n\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n nh\u1eadn th\u00f4ng tin s\u1edbm v\u00e0 quy\u1ec1n l\u1ee3i h\u1ea5p d\u1eabn g\u1eafn li\u1ec1n c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a S\u01a1n T\u00f9ng M-TP\r\nNh\u1eadn th\u00f4ng \u0111i\u1ec7p ri\u00eang, b\u00ed m\u1eadt m\u00e0 S\u01a1n T\u00f9ng M-TP g\u1eedi \u0111\u1ebfn b\u1ea1n v\u00e0o nh\u1eefng d\u1ecbp \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t.","nd":"<p>Th\u1ebb phi v\u1eadt l\u00fd Skycloud: B\u01b0\u1edbc v\u00e0o th\u1ebf gi\u1edbi c\u1ee7a S\u01a1n T\u00f9ng M-TP v\u1edbi s\u1ef1 tinh kh\u00f4i \u0111\u01b0a b\u1ea1n \u0111\u1ebfn n\u01a1i h\u1ea1nh ph\u00fac ch\u00edn t\u1ea7ng m\u00e2y.<\/p><p><br><\/p>","mr":{"s":[{"ldl":"0","dl":"preferential-items-1-frame.png","mr":{"c":"frame","title":"frame-star","alt":"frame-star"}},{"ldl":"0","dl":"preferential-items-1-phone.png","mr":{"c":"phone","title":"Giao di\u1ec7n \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i","alt":"Giao di\u1ec7n \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i"}},{"ldl":"0","dl":"card-virtual.png","mr":{"c":"card-item-1","title":"card-item","alt":"card-item"}}],"f":[{"ldl":"0","dl":"element-pvl.png","mr":{"title":"element skycloud","alt":"element th\u1ebb be the sky skycloud"}}],"c":[{"ldl":"1","dl":"items-1","mr":[]}],"o":[{"ldl":"1","dl":"https:\/\/bit.ly\/47LO5Mj","mr":[]}],"h":[{"ldl":"1","dl":"d-block d-md-none","mr":[]}]},"tt":"1","nt":"1704520417","cs":"1718696387","dd":[]}
Box Daybreak
 • Nhận ngay quà tặng đặc biệt trong BE THE SKY Collection khi mở thẻ
 • Giảm 5% khi mua vé Skytour và mua sắm BE THE SKY Collection trên MiniApp MBBank
 • Vô vàn voucher không giới hạn, ưu đãi mua sắm suốt tuần
 • Đặc quyền tham gia 7 - Minute  Stage cùng Sơn Tùng M-TP 
element thẻ Daybreak
Thiết kế mặt sau của thẻ Day Break
Thiết kế mặt trước của thẻ Daybreak
495.000 VNĐ {"mnd":"9","t":"Box Daybreak","tk":"box-daybreak","mdm":"2","mbl":[{"mbl":"1","t":"Size \u00e1o","tk":"size-ao","tm":"_u\/bl\/1\/","mr":[],"tt":"1","gt":{"1":{"mgt":"1","t":"S\/M","tk":"s-m","tm":"_u\/gt\/","mr":[],"sx":"0","tt":"1"},"2":{"mgt":"2","t":"L\/XL","tk":"l-xl","tm":"_u\/gt\/","mr":[],"sx":"1","tt":"1"}}}],"mgt":["1","2"],"gp":["2"],"g":"495000","cd":{"mt":"<ul class=\"list-infor\">\r\n<li>Nh\u1eadn ngay qu\u00e0 t\u1eb7ng \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t trong BE THE SKY Collection khi m\u1edf th\u1ebb<\/li><li>Gi\u1ea3m 5% khi mua v\u00e9 Skytour v\u00e0 mua s\u1eafm BE THE SKY Collection tr\u00ean MiniApp MBBank<\/li><li>V\u00f4 v\u00e0n voucher kh\u00f4ng gi\u1edbi h\u1ea1n, \u01b0u \u0111\u00e3i mua s\u1eafm su\u1ed1t tu\u1ea7n<\/li><li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n tham gia 7 - Minute\u00a0 Stage c\u00f9ng S\u01a1n T\u00f9ng M-TP\u00a0<\/li>\r\n<\/ul>","gg":""},"tm":"_u\/nd\/9\/","add":{"t":"card-silver-before.png","mr":{"title":"\u01afu \u0111\u00e3i th\u1ebb Daybreak","alt":"\u01afu \u0111\u00e3i th\u1ebb Daybreak"}},"ha":[{"t":"slider-card-silver-detail.png","mr":{"title":"Thi\u1ebft k\u1ebf c\u1ee7a th\u1ebb Daybreak","alt":"Thi\u1ebft k\u1ebf c\u1ee7a th\u1ebb Daybreak"}},{"t":"slider-card-silver-detail-1.png","mr":{"title":"Thi\u1ebft k\u1ebf t\u01b0\u01a1i s\u00e1ng c\u1ee7a th\u1ebb Daybreak","alt":"Thi\u1ebft k\u1ebf t\u01b0\u01a1i s\u00e1ng c\u1ee7a th\u1ebb Daybreak"}},{"t":"be-the-sky-box-silver-min.png","mr":{"title":"Qu\u00e0 t\u1eb7ng k\u00e8m c\u1ee7a th\u1ebb Daybreak","alt":"Merchandise ri\u00eang c\u1ee7a th\u1ebb Daybreak"}},{"t":"bet-the-sky-full-box-silver.png","mr":{"title":"Merchandise ri\u00eang c\u1ee7a th\u1ebb Daybreak","alt":"Qu\u00e0 t\u1eb7ng k\u00e8m merchandise ri\u00eang c\u1ee7a th\u1ebb Daybreak"}},{"t":"be-the-sky-t-shirt-min.png","mr":{"title":"BE THE SKY T-shirt","alt":"BE THE SKY T-shirt trong b\u1ed9 BE THE SKY Collection"}},{"t":"huong-dan-size-ao.png","mr":{"title":"B\u1ea3ng size \u00e1o BE THE SKY T-shirt","alt":"B\u1ea3ng size \u00e1o BE THE SKY T-shirt trong b\u1ed9 BE THE SKY Collection"}},{"t":"be-the-sky-photocarrds-min.png","mr":{"title":"BE THE SKY Photocards","alt":"BE THE SKY Photocards trong BE THE SKY Collection"}}],"mt":"<ul class=\"description-list\"><li>Qu\u00e0 t\u1eb7ng \u0111i k\u00e8m g\u1ed3m: <i>BE THE SKY T-shirt<\/i>, <i>BE THE SKY Photocards<\/i>.<\/li><li>Gi\u1ea3m 5% khi mua s\u1eafm BE THE SKY Collection tr\u00ean MiniApp MBBank.<\/li><li>C\u01a1 h\u1ed9i nh\u1eadn ti\u1ec1n m\u1eb7t t\u1eeb nh\u1eefng ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh d\u00e0nh ri\u00eang cho ch\u1ee7 th\u1ebb.<\/li><li>\r\nNh\u1eadn \u01b0u \u0111\u00e3i voucher gi\u1ea3m gi\u00e1 24\/7 su\u1ed1t tu\u1ea7n \u0111a l\u0129nh v\u1ef1c t\u1eeb h\u01a1n 1000 \u0111\u1ed1i t\u00e1c.<\/li><li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n tham gia 7 - Minute\u00a0 Stage c\u00f9ng S\u01a1n T\u00f9ng M-TP\u00a0 v\u00e0 quy\u1ec1n l\u1ee3i h\u1ea5p d\u1eabn g\u1eafn li\u1ec1n c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a S\u01a1n T\u00f9ng M-TP.<\/li><li>Nh\u1eadn th\u00f4ng \u0111i\u1ec7p ri\u00eang, b\u00ed m\u1eadt m\u00e0 S\u01a1n T\u00f9ng M-TP g\u1eedi \u0111\u1ebfn b\u1ea1n v\u00e0o nh\u1eefng d\u1ecbp \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t.\u00a0<\/li><\/ul>","nd":"<p><span style=\"font-size: 18px;\">Th\u1ebb v\u1eadt l\u00fd Daybreak: H\u1eebng \u0111\u00f4ng bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng cho s\u1ef1 kh\u1edfi \u0111\u1ea7u, s\u1ef1 t\u00e1i sinh v\u00e0 hy v\u1ecdng c\u1ee7a S\u01a1n T\u00f9ng M-TP v\u00e0o t\u01b0\u01a1ng lai tr\u00e0n ng\u1eadp t\u00ecnh y\u00eau v\u1edbi \u00e2m nh\u1ea1c.<\/span><\/p><p><span style=\"font-size: 18px;\">BE THE SKY Collection:<\/span><\/p><span style=\"font-size: 18px;\">\r\n<\/span><ul class=\"description-list\"><li><span style=\"font-size: 18px;\"><i>BE THE SKY T-shirt<\/i>: thi\u1ebft k\u1ebf unisex, ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi m\u1ecdi form d\u00e1ng, c\u00f9ng chi ti\u1ebft th\u00eau tinh x\u1ea3o bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng m\u1eb7t tr\u1eddi tr\u00ean \u00e1o, ch\u1ea5t li\u1ec7u 100% cotton cao c\u1ea5p.<\/span><\/li><li><span style=\"font-size: 18px;\"><i>BE THE SKY Photocards<\/i>: 4 t<\/span><span style=\"font-size: 18px;\">\ufeff<\/span><span style=\"font-size: 18px;\">\u1ea5m photocard bo g\u00f3c xinh x\u1eafn k\u00edch th\u01b0\u1edbc 8.6 x 5.4 cm.<\/span><br><\/li><\/ul>","mr":{"s":[{"ldl":"0","dl":"preferential-items-2-frame.png","mr":{"c":"frame","title":"element th\u1ebb Daybreak","alt":"element th\u1ebb Daybreak"}},{"ldl":"0","dl":"card-silver-after.png","mr":{"c":"card-after","title":"Daybreak after","alt":"Thi\u1ebft k\u1ebf m\u1eb7t sau c\u1ee7a th\u1ebb Day Break"}},{"ldl":"0","dl":"card-silver-before.png","mr":{"c":"card-before","title":"Daybreak before","alt":"Thi\u1ebft k\u1ebf m\u1eb7t tr\u01b0\u1edbc c\u1ee7a th\u1ebb Daybreak"}}],"f":[{"ldl":"0","dl":"element-silver.png","mr":{"title":"element th\u1ebb Daybreak","alt":"element th\u1ebb Daybreak"}}],"c":[{"ldl":"1","dl":"items-2","mr":[]}],"g":[{"ldl":"0","dl":"card-thanh-toan-silver.png","mr":{"title":"\u1ea2nh \u0111\u1ea1i di\u1ec7n th\u1ebb Daybreak t\u1ea1i trang thanh to\u00e1n","alt":"Th\u1ebb Daybreak t\u1ea1i trang thanh to\u00e1n"}}]},"tt":"1","nt":"1704522176","cs":"1717986184","dd":[],"gtmgt":["1","2"]}
Box Starlight
 • Nhận ngay bộ 3 quà tặng đặc biệt trong BE THE SKY Collection khi mở thẻ
 • Giảm 10% khi mua vé Skytour và mua sắm BE THE SKY Collection trên MiniApp MBBank
 • Đặc quyền nhận thông tin sớm, voucher và hoàn tiền siêu ấn tượng
 • Đặc quyền tham gia 7- Minute Stage cùng Sơn Tùng M-TP 
element thẻ Starlight
Starlight after
Starlight card before
990.000 VNĐ {"mnd":"10","t":"Box Starlight","tk":"box-starlight","mdm":"2","mbl":[],"mgt":[],"gp":["2"],"g":"990000","cd":{"mt":"<ul class=\"list-infor\">\r\n<li>Nh\u1eadn ngay b\u1ed9 3 qu\u00e0 t\u1eb7ng \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t trong BE THE SKY Collection khi m\u1edf th\u1ebb<\/li><li>Gi\u1ea3m 10% khi mua v\u00e9 Skytour v\u00e0 mua s\u1eafm\u00a0BE THE SKY Collection tr\u00ean MiniApp MBBank<\/li><li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n nh\u1eadn th\u00f4ng tin s\u1edbm, voucher v\u00e0 ho\u00e0n ti\u1ec1n si\u00eau \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng<\/li><li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n tham gia 7- Minute Stage c\u00f9ng S\u01a1n T\u00f9ng M-TP\u00a0<\/li>\r\n<\/ul>","gg":""},"tm":"_u\/nd\/10\/","add":{"t":"card-gold-before.png","mr":{"title":"Giao di\u1ec7n th\u1ebb Starlight","alt":"Th\u1ebb Starlight"}},"ha":[{"t":"slider-card-gold-detail.png","mr":{"title":"Giao di\u1ec7n th\u1ebb Starlight","alt":"Giao di\u1ec7n th\u1ebb Starlight"}},{"t":"slider-card-gold-detail-1.png","mr":{"title":"Thi\u1ebft k\u1ebf th\u1ebb Starlight","alt":"Thi\u1ebft k\u1ebf th\u1ebb Starlight"}},{"t":"be-the-sky-gold-full-box.png","mr":{"title":"Merchandise trong th\u1ebb Starlight","alt":"Qu\u00e0 t\u1eb7ng k\u00e8m Merchandise th\u1ebb Starlight"}},{"t":"bet-the-sky-full-box-gold.png","mr":{"title":"Merchandise trong th\u1ebb Starlight","alt":"Merchandise th\u1ebb Starlight"}},{"t":"sky-light-fullbox-min.png","mr":{"title":"SKYLIGHT","alt":"SKYLIGHT trong BE THE SKY Collection"}},{"t":"sky-light-hop.png","mr":{"title":"Thi\u1ebft k\u1ebf SKYLIGHT","alt":"Thi\u1ebft k\u1ebf SKYLIGHT"}},{"t":"sky-light-c.png","mr":{"title":"Lightstick SKYLIGHT","alt":"SKYLIGHT"}},{"t":"be-the-sky-bandana-min.png","mr":{"title":"BE THE SKY Bandana trong BE THE SKY Collection","alt":"BE THE SKY Bandana"}},{"t":"be-the-sky-photocarrds-min.png","mr":{"title":"BE THE SKY Photocards","alt":"BE THE SKY Photocards trong BE THE SKY Collection"}}],"mt":"<ul class=\"description-list\"><li>Qu\u00e0 t\u1eb7ng mi\u1ec5n ph\u00ed BE THE SKY Collection g\u1ed3m: <i>SKYLIGHT<\/i>, <i>BE THE SKY Bandana<\/i>,<i> BE THE SKY Photocards<\/i>.<\/li>\r\n<li>Gi\u1ea3m 10% khi mua v\u00e9 Skytour v\u00e0 mua s\u1eafm\u00a0BE THE SKY Collection tr\u00ean MiniApp MBBank.<\/li>\r\n<li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n tham gia 7- Minute Stage c\u00f9ng S\u01a1n T\u00f9ng M-TP t\u1ea1i H\u00e0 N\u1ed9i<\/li>\r\n<li>Nh\u1eadn \u01b0u \u0111\u00e3i voucher gi\u1ea3m gi\u00e1 24\/7 su\u1ed1t tu\u1ea7n \u0111a l\u0129nh v\u1ef1c t\u1eeb h\u01a1n 1000 \u0111\u1ed1i t\u00e1c.<\/li><li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n nh\u1eadn th\u00f4ng tin s\u1edbm v\u00e0 quy\u1ec1n l\u1ee3i h\u1ea5p d\u1eabn g\u1eafn li\u1ec1n c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a S\u01a1n T\u00f9ng M-TP.<\/li><li>Nh\u1eadn th\u00f4ng \u0111i\u1ec7p ri\u00eang, b\u00ed m\u1eadt m\u00e0 S\u01a1n T\u00f9ng M-TP g\u1eedi \u0111\u1ebfn b\u1ea1n v\u00e0o nh\u1eefng d\u1ecbp \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t.\u00a0<\/li><\/ul>","nd":"<p>Th\u1ebb v\u1eadt l\u00fd Starlight: T\u1ef1a nh\u01b0 \u0111am m\u00ea c\u1ee7a S\u01a1n T\u00f9ng M-TP lu\u00f4n l\u1ea5p l\u00e1nh gi\u1eefa b\u1ea7u tr\u1eddi k\u1ef3 di\u1ec7u, n\u01a1i nh\u1eefng v\u1ebb \u0111\u1eb9p v\u00e0 \u0111i\u1ec1u tuy\u1ec7t v\u1eddi t\u1ecfa s\u00e1ng r\u1ef1c r\u1ee1.\r\n<\/p><p><b>BE THE SKY Collection:\r\n<\/b><\/p><ul class=\"description-list\"><li><i>SKYLIGHT<\/i>: k\u00edch th\u01b0\u1edbc 154.8 X 88.4 X 238.7 mm v\u1edbi 5 m\u00e0u s\u1eafc c\u00e1 t\u00ednh: xanh d\u01b0\u01a1ng, xanh l\u00e1, h\u1ed3ng, v\u00e0ng, tr\u1eafng c\u1ef1c quang.<\/li><li><i>BE THE SKY Bandana<\/i>: ch\u1ea5t li\u1ec7u 100% cotton, k\u00edch th\u01b0\u1edbc 50 x 50 cm, \u0111\u01b0\u1ee3c th\u00eau n\u00ean b\u1edfi nh\u1eefng k\u00fd \u1ee9c c\u00f9ng nh\u1eefng b\u1ea3n \"hit\" khi\u1ebfn tr\u00e1i tim c\u1ee7a Sky th\u1ed5n th\u1ee9c.<\/li><li><i>BE THE SKY Photocards<\/i>: 4 t\u1ea5m photocard bo g\u00f3c xinh x\u1eafn k\u00edch th\u01b0\u1edbc 8.6 x 5.4 cm.<br><\/li><\/ul>","mr":{"s":[{"ldl":"0","dl":"card-1-frame.png","mr":{"c":"frame","title":"element th\u1ebb Starlight","alt":"element th\u1ebb Starlight"}},{"ldl":"0","dl":"card-gold-after.png","mr":{"c":"card-after","title":"Thi\u1ebft k\u1ebf th\u1ebb Starlight","alt":"Starlight after"}},{"ldl":"0","dl":"card-gold-before.png","mr":{"c":"card-before","title":"Thi\u1ebft k\u1ebf th\u1ebb Starlight","alt":"Starlight card before"}}],"f":[{"ldl":"0","dl":"element-gold.png","mr":{"title":"element th\u1ebb Starlight","alt":"Starlight element"}}],"c":[{"ldl":"1","dl":"items-3","mr":[]}],"g":[{"ldl":"0","dl":"card-thanh-toan-gold.png","mr":{"title":"Thi\u1ebft k\u1ebf th\u1ebb Starlight t\u1ea1i trang thanh to\u00e1n","alt":"Th\u1ebb Starlight"}}],"so0":[{"ldl":"0","dl":"9-1.png","mr":{"t":"05\/05\/2024","title":"Element gi\u1ea3m gi\u00e1 25%","alt":"Element gi\u1ea3m gi\u00e1 25% cho ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh Big Deal \u0110\u1ea1i L\u1ec5"}}]},"tt":"1","nt":"1704523509","cs":"1717993078","dd":[]}
Box Apeiron
 • Nhận ngay bộ 6 quà tặng đặc biệt trong BE THE SKY Collection khi mở thẻ
 • Giảm 15% khi mua vé Skytour và mua sắm BE THE SKY Collection trên MiniApp MBBank
 • Đặc quyền tham gia 7 - Minute Stage cùng Sơn Tùng M-TP
 • Đặc quyền nhận thông tin sớm, phòng chờ đẳng cấp, voucher và siêu ấn tượng
element apeiron
Apeiron card after
Apeiron card before
1.980.000 VNĐ {"mnd":"11","t":"Box Apeiron","tk":"box-apeiron","mdm":"2","mbl":[{"mbl":"1","t":"Size \u00e1o","tk":"size-ao","tm":"_u\/bl\/1\/","mr":[],"tt":"1","gt":{"1":{"mgt":"1","t":"S\/M","tk":"s-m","tm":"_u\/gt\/","mr":[],"sx":"0","tt":"1"},"2":{"mgt":"2","t":"L\/XL","tk":"l-xl","tm":"_u\/gt\/","mr":[],"sx":"1","tt":"1"}}}],"mgt":["1","2"],"gp":["2"],"g":"1980000","cd":{"mt":"<ul class=\"list-infor\"><li>Nh\u1eadn ngay b\u1ed9 6 qu\u00e0 t\u1eb7ng \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t trong BE THE SKY Collection khi m\u1edf th\u1ebb<\/li><li>Gi\u1ea3m 15% khi mua v\u00e9 Skytour v\u00e0 mua s\u1eafm BE THE SKY Collection tr\u00ean MiniApp MBBank<\/li><li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n tham gia 7 - Minute Stage c\u00f9ng S\u01a1n T\u00f9ng M-TP<\/li><li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n nh\u1eadn th\u00f4ng tin s\u1edbm, ph\u00f2ng ch\u1edd \u0111\u1eb3ng c\u1ea5p, voucher v\u00e0 si\u00eau \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng<\/li><\/ul>","gg":""},"tm":"_u\/nd\/11\/","add":{"t":"card-platium-before.png","mr":{"title":"Th\u1ebb Aperion","alt":"Thi\u1ebft k\u1ebf th\u1ebb Aperion"}},"ha":[{"t":"slider-card-platium-detail.png","mr":{"title":"Thi\u1ebft k\u1ebf th\u1ebb Aperion","alt":"Giao di\u1ec7n th\u1ebb Aperion"}},{"t":"slider-card-platium-detail-1.png","mr":{"title":"th\u1ebb Aperion","alt":"Thi\u1ebft k\u1ebf th\u1ebb Aperion"}},{"t":"be-the-sky-platium-full-box.png","mr":{"title":"Merchandise th\u1ebb Aperion","alt":"Qu\u00e0 t\u1eb7ng k\u00e8m Merchandise th\u1ebb Aperion"}},{"t":"bet-the-sky-full-box-platium.png","mr":{"title":"M\u1ed9t s\u1ed1 item t\u1eb7ng k\u00e8m th\u1ebb Aperion","alt":"M\u1ed9t s\u1ed1 item t\u1eb7ng k\u00e8m th\u1ebb Aperion"}},{"t":"sky-light-fullbox-min.png","mr":{"title":"SKYLIGHT trong BE THE SKY Collection","alt":"SKYLIGHT trong BE THE SKY Collection"}},{"t":"sky-light-hop.png","mr":{"title":"SKYLIGHT c\u00f9ng box","alt":"SKYLIGHT"}},{"t":"sky-light-c.png","mr":{"title":"SKYLIGHT","alt":"SKYLIGHT"}},{"t":"be-the-sky-t-shirt-min.png","mr":{"title":"BE THE SKY T-shirt trong BE THE SKY Collection","alt":"BE THE SKY T-shirt"}},{"t":"huong-dan-size-ao.png","mr":{"title":"H\u01b0\u1edbng d\u1eabn ch\u1ecdn size BE THE SKY T-shirt","alt":"H\u01b0\u1edbng d\u1eabn ch\u1ecdn size BE THE SKY T-shirt"}},{"t":"be-the-sky-hat.png","mr":{"title":"BE THE SKY Hat trong BE THE SKY Collection","alt":"BE THE SKY Hat"}},{"t":"be-the-sky-bandana-min.png","mr":{"title":"BE THE SKY Bandana trong BE THE SKY Collection","alt":"BE THE SKY Bandana"}},{"t":"be-the-sky-photocarrds-min.png","mr":{"title":"BE THE SKY Photocards trong BE THE SKY Collection","alt":"BE THE SKY Photocards"}},{"t":"sky-photobook-be-the-sky-min.png","mr":{"title":"BE THE SKY Photobook trong BE THE SKY Collection","alt":"BE THE SKY Photobook"}}],"mt":"<ul class=\"description-list\"><li>Qu\u00e0 t\u1eb7ng \u0111i k\u00e8m g\u1ed3m: <i>BE THE SKY T-shirt<\/i>, <i>SKYLIGHT<\/i>,\u00a0<i>BE THE SKY\u00a0Bandana<\/i>,<i>\u00a0BE THE SKY\u00a0Hat<\/i>,\r\n\r\n<i>BE THE SKY Photobook<\/i>,\r\n\r\n<i>BE THE SKY\u00a0Photocards<\/i>.<\/li>\r\n<li>Gi\u1ea3m 15% khi mua v\u00e9 Skytour v\u00e0 mua s\u1eafm\u00a0\r\n\r\nBE THE SKY\u00a0Collection tr\u00ean MiniApp t\u1ea1i App MBBank.<\/li>\r\n<li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n tham gia 7- Minute Stage c\u00f9ng S\u01a1n T\u00f9ng M-TP.<\/li>\r\n<li>Nh\u1eadn \u01b0u \u0111\u00e3i voucher gi\u1ea3m gi\u00e1 24\/7 su\u1ed1t tu\u1ea7n \u0111a l\u0129nh v\u1ef1c t\u1eeb h\u01a1n 1000 \u0111\u1ed1i t\u00e1c.<\/li><li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n nh\u1eadn th\u00f4ng tin s\u1edbm v\u00e0 quy\u1ec1n l\u1ee3i h\u1ea5p d\u1eabn g\u1eafn li\u1ec1n c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a S\u01a1n T\u00f9ng M-TP.<\/li><li>Nh\u1eadn th\u00f4ng \u0111i\u1ec7p ri\u00eang, b\u00ed m\u1eadt m\u00e0 S\u01a1n T\u00f9ng M-TP g\u1eedi \u0111\u1ebfn b\u1ea1n v\u00e0o nh\u1eefng d\u1ecbp \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t.\u00a0<\/li><\/ul>\r\n","nd":"<p>Th\u1ebb v\u1eadt l\u00fd Apeiron: S\u1ef1 v\u00f4 t\u1eadn c\u1ee7a v\u0169 tr\u1ee5 bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng cho t\u00ecnh y\u00eau ch\u00e2n th\u00e0nh c\u1ee7a S\u01a1n T\u00f9ng M-TP g\u1eedi t\u1edbi nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi lu\u00f4n y\u00eau th\u01b0\u01a1ng v\u00e0 \u1ee7ng h\u1ed9 m\u00ecnh.\r\n<\/p><p><span style=\"font-size: 1rem;\"><b>BE THE SKY<\/b><\/span><b>\u00a0Collection:<\/b><\/p><ul class=\"description-list\"><li><i>BE THE SKY\u00a0T-shirt<\/i>: v\u1edbi thi\u1ebft k\u1ebf unisex, ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi m\u1ecdi form d\u00e1ng, ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng, ch\u1ea5t li\u1ec7u 100% cotton cao c\u1ea5p.\r\n<\/li><li><i>SKYLIGHT<\/i>: k\u00edch th\u01b0\u1edbc 154.8 X 88.4 X 238.7 mm v\u1edbi 5 m\u00e0u s\u1eafc c\u00e1 t\u00ednh: xanh d\u01b0\u01a1ng, xanh l\u00e1, h\u1ed3ng, v\u00e0ng, tr\u1eafng c\u1ef1c quang.<\/li><li><i>BE THE SKY\u00a0Hat<\/i>: chi\u1ebfc m\u0169 m\u00e0u tr\u1eafng kem v\u1edbi d\u00f2ng ch\u1eef 'Be The Sky\u2019 th\u00eau n\u1ed5i \u0111\u1ea7y tinh x\u1ea3o l\u00e0 m\u00f3n qu\u00e0 m\u00e0 nam ca s\u0129 \u0111\u00e3 k\u1ef3 c\u00f4ng l\u00ean \u00fd t\u01b0\u1edfng v\u00e0 thi\u1ebft k\u1ebf ch\u1ec9 \u0111\u1ec3 d\u00e0nh ri\u00eang cho Sky.<\/li><li><i>BE THE SKY\u00a0Bandana<\/i>: ch\u1ea5t li\u1ec7u 100% cotton, k\u00edch th\u01b0\u1edbc 50 x 50 cm.<\/li><li><i>BE THE SKY\u00a0Photobook<\/i>: M\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t ch\u1ec9 c\u00f3 duy nh\u1ea5t trong h\u1ed9p qu\u00e0 c\u1ee7a th\u1ebb Apeiron. V\u1edbi k\u00edch th\u01b0\u1edbc \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng 33 x 26 cm,\u00a0<i style=\"font-size: 1rem;\">BE THE SKY Photobook<\/i><span style=\"font-size: 1rem;\"> kh\u00f4ng ch\u1ec9 l\u00e0 m\u1ed9t cu\u1ed1n s\u00e1ch m\u00e0 c\u00f2n l\u00e0 m\u1ed9t b\u1ed9 s\u01b0u t\u1eadp h\u00ecnh \u1ea3nh \u0111\u1ea7y n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng, mang \u0111\u1ea7y t\u00ecnh y\u00eau th\u01b0\u01a1ng m\u00e0 S\u01a1n T\u00f9ng M-TP mu\u1ed1n g\u1eedi \u0111\u1ebfn cho nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi tuy\u1ec7t v\u1eddi nh\u1ea5t - \u0111\u00f3 l\u00e0 <\/span><b style=\"font-size: 1rem;\">Sky!<\/b><\/li><li><i>BE THE SKY\u00a0Photocards<\/i>: v\u1edbi 4 t\u1ea5m photocard xinh x\u1eafn bo g\u00f3c k\u00edch th\u01b0\u1edbc 8.6 x 5.4 cm.<\/li><\/ul>","mr":{"s":[{"ldl":"0","dl":"preferential-items-4-frame.png","mr":{"c":"frame","title":"element th\u1ebb Apeiron","alt":"element apeiron"}},{"ldl":"0","dl":"card-platium-after.png","mr":{"c":"card-after","title":"Thi\u1ebft k\u1ebf m\u1eb7t sau th\u1ebb Apeiron","alt":"Apeiron card after"}},{"ldl":"0","dl":"card-platium-before.png","mr":{"c":"card-before","title":"Thi\u1ebft k\u1ebf m\u1eb7t tr\u01b0\u1edbc Apeiron","alt":"Apeiron card before"}}],"f":[{"ldl":"0","dl":"element-platium.png","mr":{"title":"element trong th\u1ebb Apeiron","alt":"Aperion element"}}],"c":[{"ldl":"1","dl":"items-4","mr":[]}],"g":[{"ldl":"0","dl":"card-thanh-toan-platium.png","mr":{"title":"Apeiron t\u1ea1i trang thanh to\u00e1n","alt":"th\u1ebb Apeiron"}}],"so0":[{"ldl":"0","dl":"9-1.png","mr":{"t":"05\/05\/2024","title":"Element gi\u1ea3m 25%","alt":"Element gi\u1ea3m 25% cho ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh Big Deal \u0110\u1ea1i L\u1ec5"}}]},"tt":"1","nt":"1704525130","cs":"1718696761","dd":[],"gtmgt":["1","2"]}

Thẻ Be The Sky lẻ

Thẻ Lẻ Apeiron
 • Đặc quyền tham gia SKYMEET và 7- Minute Stage cùng Sơn Tùng M-TP
 • Giảm 30% (max 1 triệu) tại 21 nhà hàng Nhật Bản cao cấp 
 • Miễn phí sử dụng 8 phòng chờ hạng thương gia của chuyến bay Quốc tế
 • Ưu đãi giảm tới 2 triệu tại 20 sân gofl nổi tiếng 
element apeiron
Apeiron card after
Apeiron card before
500.000 VNĐ {"mnd":"33","t":"Th\u1ebb L\u1ebb Apeiron","tk":"the-le-apeiron","mdm":"5","mbl":[],"mgt":[],"gp":["5"],"g":"500000","cd":{"mt":"<ul class=\"list-infor\">\r\n<li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n tham gia SKYMEET v\u00e0 7- Minute Stage c\u00f9ng S\u01a1n T\u00f9ng M-TP<\/li>\r\n<li>Gi\u1ea3m 30% (max 1 tri\u1ec7u) t\u1ea1i 21 nh\u00e0 h\u00e0ng Nh\u1eadt B\u1ea3n cao c\u1ea5p&nbsp;<\/li><li>Mi\u1ec5n ph\u00ed s\u1eed d\u1ee5ng 8 ph\u00f2ng ch\u1edd h\u1ea1ng th\u01b0\u01a1ng gia c\u1ee7a chuy\u1ebfn bay Qu\u1ed1c t\u1ebf<\/li><li>\u01afu \u0111\u00e3i gi\u1ea3m t\u1edbi 2 tri\u1ec7u t\u1ea1i 20 s\u00e2n gofl n\u1ed5i ti\u1ebfng&nbsp;<\/li><\/ul>","gg":""},"tm":"_u\/nd\/33\/","add":{"t":"card-platium-before.png","mr":{"title":"Th\u1ebb Aperion","alt":"Thi\u1ebft k\u1ebf th\u1ebb Aperion"}},"ha":[{"t":"slider-card-platium-detail-1.png","mr":{"title":"Giao di\u1ec7n th\u1ebb Aperion","alt":"Th\u1ebb v\u1eadt l\u00fd Aperion"}},{"t":"card-platium-2.png","mr":{"title":"Giao di\u1ec7n th\u1ebb Aperion","alt":"Th\u1ebb v\u1eadt l\u00fd Aperion"}},{"t":"slider-card-platium-detail.png","mr":{"title":"Gi\u1ea3o di\u1ec7n th\u1ebb Aperion","alt":"Th\u1ebb v\u1eadt l\u00fd Aperion"}},{"t":"den-s.png","mr":{"title":"Giao di\u1ec7n th\u1ebb Aperion","alt":"Th\u1ebb v\u1eadt l\u00fd Aperion"}},{"t":"card-platium-1-min.png","mr":{"title":"Giao di\u1ec7n th\u1ebb Aperion","alt":"Th\u1ebb v\u1eadt l\u00fd Aperion"}}],"mt":"<div><ul class=\"description-list\"><li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n tham gia SKYMEET<br><\/li><li>Gi\u1ea3m 15% khi mua v\u00e9 Skytour v\u00e0 mua s\u1eafm\u00a0BE THE SKY Collection tr\u00ean MiniApp MBBank.<\/li><li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n tham gia 7- Minute Stage c\u00f9ng S\u01a1n T\u00f9ng M-TP<\/li><li>Nh\u1eadn \u01b0u \u0111\u00e3i voucher gi\u1ea3m gi\u00e1 24\/7 su\u1ed1t tu\u1ea7n \u0111a l\u0129nh v\u1ef1c t\u1eeb h\u01a1n 1000 \u0111\u1ed1i t\u00e1c.<\/li><li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n nh\u1eadn th\u00f4ng tin s\u1edbm v\u00e0 quy\u1ec1n l\u1ee3i h\u1ea5p d\u1eabn g\u1eafn li\u1ec1n c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a S\u01a1n T\u00f9ng M-TP.<\/li><li>Nh\u1eadn th\u00f4ng \u0111i\u1ec7p ri\u00eang, b\u00ed m\u1eadt m\u00e0 S\u01a1n T\u00f9ng M-TP g\u1eedi \u0111\u1ebfn b\u1ea1n v\u00e0o nh\u1eefng d\u1ecbp \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t.<\/li><li>C\u00f9ng v\u00f4 v\u00e0n nh\u1eefng \u01b0u \u0111\u00e3i kh\u00e1c xem th\u00eam<a href=\"https:\/\/bethesky.vn\/_u\/t\/7\/uu-dai-the-be-the-sky-t5-2024.pdf\" target=\"_blank\" style=\"\">\u00a0t\u1ea1i \u0111\u00e2y<\/a><\/li><\/ul><\/div>\r\n","nd":"<div><b>Th\u1ebb v\u1eadt l\u00fd Apeiron:<\/b> S\u1ef1 v\u00f4 t\u1eadn c\u1ee7a v\u0169 tr\u1ee5 bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng cho t\u00ecnh y\u00eau ch\u00e2n th\u00e0nh c\u1ee7a S\u01a1n T\u00f9ng M-TP g\u1eedi t\u1edbi nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi lu\u00f4n y\u00eau th\u01b0\u01a1ng v\u00e0 \u1ee7ng h\u1ed9 m\u00ecnh.<\/div><div><b style=\"font-size: 1rem;\"><br><\/b><\/div><div><b style=\"font-size: 1rem;\">\u00a0\u01afu \u0111\u00e3i \u0111\u1ed9c quy\u1ec1n c\u1ee7a th\u1ebb Aperion:\u00a0<\/b><br><\/div>\r\n<div><ul class=\"description-list\">\r\n<li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n tham gia SKYMEET<\/li>\r\n<li>Gi\u1ea3m 15% khi mua v\u00e9 Skytour v\u00e0 mua s\u1eafm BE THE SKY Collection tr\u00ean MiniApp MBBank.<\/li>\r\n<li>Mi\u1ec5n ph\u00ed s\u1eed d\u1ee5ng 8 ph\u00f2ng ch\u1edd h\u1ea1ng th\u01b0\u01a1ng gia c\u1ee7a chuy\u1ebfn bay Qu\u1ed1c t\u1ebf<\/li>\r\n<li>Gi\u1ea3m 30% (max 1 tri\u1ec7u) t\u1ea1i 21 nh\u00e0 h\u00e0ng Nh\u1eadt B\u1ea3n cao c\u1ea5p<\/li>\r\n<li>\u01afu \u0111\u00e3i gi\u1ea3m t\u1edbi 2 tri\u1ec7u t\u1ea1i 20 s\u00e2n golf n\u1ed5i ti\u1ebfng<\/li>\r\n<li>T\u1eb7ng 1 \u0111\u00eam t\u1ea1i c\u00e1c kh\u00e1ch s\u1ea1n 5 sao<\/li><\/ul><\/div>","mr":{"s":[{"ldl":"0","dl":"preferential-items-4-frame.png","mr":{"c":"frame","title":"element th\u1ebb Apeiron","alt":"element apeiron"}},{"ldl":"0","dl":"card-platium-after.png","mr":{"c":"card-after","title":"Thi\u1ebft k\u1ebf m\u1eb7t sau th\u1ebb Apeiron","alt":"Apeiron card after"}},{"ldl":"0","dl":"card-platium-before.png","mr":{"c":"card-before","title":"Thi\u1ebft k\u1ebf m\u1eb7t tr\u01b0\u1edbc Apeiron","alt":"Apeiron card before"}}],"f":[{"ldl":"0","dl":"element-platium.png","mr":{"title":"element trong th\u1ebb Apeiron","alt":"Aperion element"}}],"c":[{"ldl":"1","dl":"items-4","mr":[]}],"g":[{"ldl":"0","dl":"card-thanh-toan-platium.png","mr":{"title":"Apeiron t\u1ea1i trang thanh to\u00e1n","alt":"th\u1ebb Apeiron"}}]},"nt":"1714725726"}
Thẻ Lẻ Daybreak
 • Nhận ngay ưu đãi voucher giảm giá 24/7 suốt tuần đa lĩnh vực từ hơn 1000 đối tác 
 • Giảm 5% khi mua vé Skytour và mua sắm BE THE SKY Collection trên MiniApp MBBank
 • Vô vàn voucher không giới hạn, ưu đãi mua sắm suốt tuần
 • Đặc quyền tham gia 7 - Minute Stage cùng Sơn Tùng M-TP
element thẻ Daybreak
Thiết kế mặt sau của thẻ Day Break
Thiết kế mặt trước của thẻ Daybreak
200.000 VNĐ {"mnd":"31","t":"Th\u1ebb L\u1ebb Daybreak","tk":"the-le-daybreak","mdm":"5","mbl":[],"mgt":[],"gp":["5"],"g":"200000","cd":{"mt":"<ul class=\"list-infor\">\r\n<li>Nh\u1eadn ngay \u01b0u \u0111\u00e3i voucher gi\u1ea3m gi\u00e1 24\/7 su\u1ed1t tu\u1ea7n \u0111a l\u0129nh v\u1ef1c t\u1eeb h\u01a1n 1000 \u0111\u1ed1i t\u00e1c\u00a0<\/li>\r\n<li>Gi\u1ea3m 5% khi mua v\u00e9 Skytour v\u00e0 mua s\u1eafm BE THE SKY Collection tr\u00ean MiniApp MBBank<\/li>\r\n<li>V\u00f4 v\u00e0n voucher kh\u00f4ng gi\u1edbi h\u1ea1n, \u01b0u \u0111\u00e3i mua s\u1eafm su\u1ed1t tu\u1ea7n<\/li>\r\n<li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n tham gia 7 - Minute Stage c\u00f9ng S\u01a1n T\u00f9ng M-TP <\/li><\/ul>","gg":""},"tm":"_u\/nd\/31\/","add":{"t":"card-silver-before.png","mr":{"title":"\u01afu \u0111\u00e3i th\u1ebb Daybreak","alt":"\u01afu \u0111\u00e3i th\u1ebb Daybreak"}},"ha":[{"t":"slider-card-silver-detail-1.png","mr":{"title":"Th\u1ebb l\u1ebb Daybreak","alt":"Th\u1ebb l\u1ebb Daybreak"}},{"t":"card-sliver-1-min.png","mr":{"title":"Th\u1ebb l\u1ebb Daybreak","alt":"Th\u1ebb l\u1ebb Daybreak"}},{"t":"slider-card-silver-detail.png","mr":{"title":"Th\u1ebb l\u1ebb Daybreak","alt":"Th\u1ebb l\u1ebb Daybreak"}},{"t":"xanh-s.png","mr":{"title":"Th\u1ebb l\u1ebb Daybreak","alt":"Th\u1ebb l\u1ebb Daybreak"}}],"mt":"<ul class=\"description-list\"><br><li>Gi\u1ea3m 5% khi mua s\u1eafm BE THE SKY Collection tr\u00ean MiniApp MBBank.<\/li><li>C\u01a1 h\u1ed9i nh\u1eadn ti\u1ec1n m\u1eb7t t\u1eeb nh\u1eefng ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh d\u00e0nh ri\u00eang cho ch\u1ee7 th\u1ebb.<\/li><li>Nh\u1eadn \u01b0u \u0111\u00e3i voucher gi\u1ea3m gi\u00e1 24\/7 su\u1ed1t tu\u1ea7n \u0111a l\u0129nh v\u1ef1c t\u1eeb h\u01a1n 1000 \u0111\u1ed1i t\u00e1c.<\/li><li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n tham gia 7 - Minute Stage c\u00f9ng S\u01a1n T\u00f9ng M-TP v\u00e0 quy\u1ec1n l\u1ee3i h\u1ea5p d\u1eabn g\u1eafn li\u1ec1n c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a S\u01a1n T\u00f9ng M-TP.<\/li><li>Nh\u1eadn th\u00f4ng \u0111i\u1ec7p ri\u00eang, b\u00ed m\u1eadt m\u00e0 S\u01a1n T\u00f9ng M-TP g\u1eedi \u0111\u1ebfn b\u1ea1n v\u00e0o nh\u1eefng d\u1ecbp \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t.<\/li><li>C\u00f9ng v\u00f4 v\u00e0n nh\u1eefng \u01b0u \u0111\u00e3i kh\u00e1c xem th\u00eam\u00a0<a href=\"https:\/\/bethesky.vn\/_u\/t\/7\/uu-dai-the-be-the-sky-t5-2024.pdf\" target=\"_blank\" style=\"\">t\u1ea1i \u0111\u00e2y<\/a><\/li><\/ul>","nd":"<div>Th\u1ebb v\u1eadt l\u00fd Daybreak: H\u1eebng \u0111\u00f4ng bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng cho s\u1ef1 kh\u1edfi \u0111\u1ea7u, s\u1ef1 t\u00e1i sinh v\u00e0 hy v\u1ecdng c\u1ee7a S\u01a1n T\u00f9ng M-TP v\u00e0o t\u01b0\u01a1ng lai tr\u00e0n ng\u1eadp t\u00ecnh y\u00eau v\u1edbi \u00e2m nh\u1ea1c.<\/div>\r\n<ul class=\"description-list\"><br><li>Gi\u1ea3m 5% khi mua s\u1eafm BE THE SKY Collection tr\u00ean MiniApp MBBank.<\/li><li>C\u01a1 h\u1ed9i nh\u1eadn ti\u1ec1n m\u1eb7t t\u1eeb nh\u1eefng ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh d\u00e0nh ri\u00eang cho ch\u1ee7 th\u1ebb.<\/li><li>Nh\u1eadn \u01b0u \u0111\u00e3i voucher gi\u1ea3m gi\u00e1 24\/7 su\u1ed1t tu\u1ea7n \u0111a l\u0129nh v\u1ef1c t\u1eeb h\u01a1n 1000 \u0111\u1ed1i t\u00e1c.<\/li><li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n tham gia 7 - Minute Stage c\u00f9ng S\u01a1n T\u00f9ng M-TP v\u00e0 quy\u1ec1n l\u1ee3i h\u1ea5p d\u1eabn g\u1eafn li\u1ec1n c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a S\u01a1n T\u00f9ng M-TP.<\/li><li>Nh\u1eadn th\u00f4ng \u0111i\u1ec7p ri\u00eang, b\u00ed m\u1eadt m\u00e0 S\u01a1n T\u00f9ng M-TP g\u1eedi \u0111\u1ebfn b\u1ea1n v\u00e0o nh\u1eefng d\u1ecbp \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t.<\/li><li>C\u00f9ng v\u00f4 v\u00e0n nh\u1eefng \u01b0u \u0111\u00e3i kh\u00e1c xem th\u00eam<a href=\"https:\/\/bethesky.vn\/_u\/t\/7\/uu-dai-the-be-the-sky-t5-2024.pdf\" target=\"_blank\" style=\"\">\u00a0t\u1ea1i \u0111\u00e2y<\/a><\/li><\/ul>","mr":{"s":[{"ldl":"0","dl":"preferential-items-2-frame.png","mr":{"c":"frame","title":"element th\u1ebb Daybreak","alt":"element th\u1ebb Daybreak"}},{"ldl":"0","dl":"card-silver-after.png","mr":{"c":"card-after","title":"Daybreak after","alt":"Thi\u1ebft k\u1ebf m\u1eb7t sau c\u1ee7a th\u1ebb Day Break"}},{"ldl":"0","dl":"card-silver-before.png","mr":{"c":"card-before","title":"Daybreak before","alt":"Thi\u1ebft k\u1ebf m\u1eb7t tr\u01b0\u1edbc c\u1ee7a th\u1ebb Daybreak"}}],"f":[{"ldl":"0","dl":"element-silver.png","mr":{"title":"element th\u1ebb Daybreak","alt":"element th\u1ebb Daybreak"}}],"c":[{"ldl":"1","dl":"items-2","mr":[]}],"g":[{"ldl":"0","dl":"card-thanh-toan-silver.png","mr":{"title":"\u1ea2nh \u0111\u1ea1i di\u1ec7n th\u1ebb Daybreak t\u1ea1i trang thanh to\u00e1n","alt":"Th\u1ebb Daybreak t\u1ea1i trang thanh to\u00e1n"}}]},"nt":"1714725689"}
Thẻ Lẻ Starlight
 • Giảm 10% khi mua vé Skytour và mua sắm BE THE SKY Collection trên MiniApp MBBank
 • Đặc quyền nhận thông tin sớm, voucher và hoàn tiền siêu ấn tượng
 • Đặc quyền tham gia 7- Minute Stage cùng Sơn Tùng M-TP 
 • Nhận ưu đãi voucher giảm giá 24/7 suốt tuần đa lĩnh vực từ hơn 1000 đối tác
element thẻ Starlight
Starlight after
Starlight card before
300.000 VNĐ {"mnd":"32","t":"Th\u1ebb L\u1ebb Starlight","tk":"the-le-starlight","mdm":"5","mbl":[],"mgt":[],"gp":["5"],"g":"300000","cd":{"mt":"<ul class=\"list-infor\">\r\n<li>Gi\u1ea3m 10% khi mua v\u00e9 Skytour v\u00e0 mua s\u1eafm\u00a0BE THE SKY Collection tr\u00ean MiniApp MBBank<\/li><li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n nh\u1eadn th\u00f4ng tin s\u1edbm, voucher v\u00e0 ho\u00e0n ti\u1ec1n si\u00eau \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng<\/li><li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n tham gia 7- Minute Stage c\u00f9ng S\u01a1n T\u00f9ng M-TP\u00a0<\/li><li>Nh\u1eadn \u01b0u \u0111\u00e3i voucher gi\u1ea3m gi\u00e1 24\/7 su\u1ed1t tu\u1ea7n \u0111a l\u0129nh v\u1ef1c t\u1eeb h\u01a1n 1000 \u0111\u1ed1i t\u00e1c <\/li>\r\n<\/ul>","gg":""},"tm":"_u\/nd\/32\/","add":{"t":"card-gold-before.png","mr":{"title":"Giao di\u1ec7n th\u1ebb Starlight","alt":"Th\u1ebb Starlight"}},"ha":[{"t":"slider-card-gold-detail-1.png","mr":{"title":"Giao di\u1ec7n th\u1ebb Starlight","alt":"Th\u1ebb Starlight"}},{"t":"slider-card-gold-detail.png","mr":{"title":"Giao di\u1ec7n th\u1ebb Starlight","alt":"Th\u1ebb Starlight"}},{"t":"vang-s.png","mr":{"title":"Giao di\u1ec7n th\u1ebb Starlight","alt":"Th\u1ebb Starlight"}},{"t":"card-gold-1-min.png","mr":{"title":"Giao di\u1ec7n th\u1ebb Starlight","alt":"Giao di\u1ec7n th\u1ebb Starlight"}}],"mt":"<p><b>- Th\u00f4ng tin \u01b0u \u0111\u00e3i th\u1ebb<\/b><\/p><p>\r\n<\/p><ul class=\"description-list\"><li>Gi\u1ea3m 10% khi mua v\u00e9 Skytour v\u00e0 mua s\u1eafm\u00a0BE THE SKY Collection tr\u00ean MiniApp MBBank.<\/li><li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n tham gia 7- Minute Stage c\u00f9ng S\u01a1n T\u00f9ng M-TP t\u1ea1i H\u00e0 N\u1ed9i<\/li><li>Nh\u1eadn \u01b0u \u0111\u00e3i voucher gi\u1ea3m gi\u00e1 24\/7 su\u1ed1t tu\u1ea7n \u0111a l\u0129nh v\u1ef1c t\u1eeb h\u01a1n 1000 \u0111\u1ed1i t\u00e1c.<\/li><li>\u0110\u1eb7c quy\u1ec1n nh\u1eadn th\u00f4ng tin s\u1edbm v\u00e0 quy\u1ec1n l\u1ee3i h\u1ea5p d\u1eabn g\u1eafn li\u1ec1n c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a S\u01a1n T\u00f9ng M-TP.<\/li><li>Nh\u1eadn th\u00f4ng \u0111i\u1ec7p ri\u00eang, b\u00ed m\u1eadt m\u00e0 S\u01a1n T\u00f9ng M-TP g\u1eedi \u0111\u1ebfn b\u1ea1n v\u00e0o nh\u1eefng d\u1ecbp \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t.<\/li><li>C\u00f9ng v\u00f4 v\u00e0n nh\u1eefng \u01b0u \u0111\u00e3i kh\u00e1c xem th\u00eam<a href=\"https:\/\/bethesky.vn\/_u\/t\/7\/uu-dai-the-be-the-sky-t5-2024.pdf\" target=\"_blank\" style=\"\">\u00a0t\u1ea1i \u0111\u00e2y<\/a><\/li><\/ul>","nd":"<div><b>Th\u1ebb v\u1eadt l\u00fd Starlight: <\/b>T\u1ef1a nh\u01b0 \u0111am m\u00ea c\u1ee7a S\u01a1n T\u00f9ng M-TP lu\u00f4n l\u1ea5p l\u00e1nh gi\u1eefa b\u1ea7u tr\u1eddi k\u1ef3 di\u1ec7u, n\u01a1i nh\u1eefng v\u1ebb \u0111\u1eb9p v\u00e0 \u0111i\u1ec1u tuy\u1ec7t v\u1eddi t\u1ecfa s\u00e1ng r\u1ef1c r\u1ee1.<\/div><div><br><\/div>\r\n<div><b>- \u01afu \u0111\u00e3i \u0111\u1ed9c quy\u1ec1n d\u00e0nh ri\u00eang cho th\u1ebb Starlight<\/b><\/div>\r\n<p><\/p><ul class=\"description-list\">\r\n<li>Mi\u1ec5n ph\u00ed s\u1eed d\u1ee5ng 8 ph\u00f2ng ch\u1edd h\u1ea1ng th\u01b0\u01a1ng gia c\u1ee7a chuy\u1ebfn bay qu\u1ed1c t\u1ebf<\/li>\r\n<li>\u01afu \u0111\u00e3i l\u00ean \u0111\u1ebfn 2 tri\u1ec7u t\u1ea1i 20 s\u00e2n golf<\/li>\r\n<li>\u01afu \u0111\u00e3i 30%( t\u1ed1i \u0111a 1 tri\u1ec7u) t\u1ea1 21 nh\u00e0 h\u00e0ng Nh\u1eadt cao c\u1ea5p<\/li>\r\n<li>T\u1eb7ng 1 \u0111\u00eam t\u1ea1i kh\u00e1ch s\u1ea1n 5 sao<\/li><\/ul>","mr":{"s":[{"ldl":"0","dl":"card-1-frame.png","mr":{"c":"frame","title":"element th\u1ebb Starlight","alt":"element th\u1ebb Starlight"}},{"ldl":"0","dl":"card-gold-after.png","mr":{"c":"card-after","title":"Thi\u1ebft k\u1ebf th\u1ebb Starlight","alt":"Starlight after"}},{"ldl":"0","dl":"card-gold-before.png","mr":{"c":"card-before","title":"Thi\u1ebft k\u1ebf th\u1ebb Starlight","alt":"Starlight card before"}}],"f":[{"ldl":"0","dl":"element-gold.png","mr":{"title":"element th\u1ebb Starlight","alt":"Starlight element"}}],"c":[{"ldl":"1","dl":"items-3","mr":[]}],"g":[{"ldl":"0","dl":"card-thanh-toan-gold.png","mr":{"title":"Thi\u1ebft k\u1ebf th\u1ebb Starlight t\u1ea1i trang thanh to\u00e1n","alt":"Th\u1ebb Starlight"}}]},"nt":"1714725715"}

ƯU ĐÃI SẢN PHẨM

Background

Cơ hội tham gia offline cùng Sơn Tùng M-TP dành riêng chủ thẻ Be The Sky

Ưu đãi khi mua BE THE SKY Collection

Ưu đãi lên tới 15% khi mua BE THE SKY Collection

Sở hữu ưu đãi đặc biệt khi mua BE THE SKY Collection (bao gồm: lightstick, áo, mũ, photocard,…). Xem chi tiết tại đây

Thỏa sức chi tiêu với loạt voucher 24/7

Thỏa sức chi tiêu với loạt voucher 24/7-Ưu đãi suốt tuần đa lĩnh vực

Thời trang, ẩm thực, giải trí,… tất cả trong tầm tay với loạt ưu đãi đang chờ bạn. Xem chi tiết tại đây

title="Quà tặng tiền mặt lên tới 10 tỷ đồng"alt="10 tỷ đồng quà tặng tiền mặt"

Quà tặng tiền mặt lên tới 10 tỷ đồng

Nhận ngay tiền mặt khi kích hoạt và sử dụng thẻ Be The Sky. Xem chi tiết tại đây

CHÍNH SÁCH VÀ BIỂU PHÍ THẺ

Hình thức mở thẻ

Mở trực tuyến trên App MBBank

Mở thẻ trên App MB Bank theo hướng dẫn hoặc mua thẻ ngay tại đây

Mở thẻ tại phòng giao dịch hoặc chi nhánh ngân hàng MB Bank

Tiện ích thẻ

Tích hợp 2 in 1 thẻ tín dụng và thẻ ATM trên cùng 1 chip

Sử dụng đa nguồn tiền: hạn mức thẻ tín dụng và tài khoản thanh toán

Được cấp hạn mức tín dụng tự động khi đạt điều kiện của MB. Chi tiêu càng nhiều – Hạn mức càng cao

Ưu tiên nguồn tiền phù hợp cho từng giao dịch: Giao dịch rút tiền qua ATM/CDM tại Việt Nam ưu tiên sử dụng nguồn tài khoản thanh toán.

Định danh thẻ chỉ 1 phút trên App MBBank

Biểu phí thẻ Be The Sky

Thẻ phi vật lý Skycloud: Miễn phí thường niên

Thẻ Daybreak: 330.000 VNĐ

Thẻ Starlight: 550.000 VNĐ

Thẻ Apeiron: 880.000 VNĐ

Thu phí thường niên từ năm đầu và sẽ hoàn phí thường niên khi chi tiêu tích lũy 1.000.000 VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt.

Phí hủy thẻ: Miễn phí hủy thẻ đối với những thẻ có thời gian kích hoạt từ 1 năm trở lên kể từ ngày kích hoạt.