Tiêu 1 nhận 3: Tận hưởng ưu đãi chào hè bất tận dành riêng cho chủ thẻ Be The Sky1. Chương trình dành tặng 100K cho 10.000 khách hàng đầu tiên.

- Nội dung chương trình: Dành tặng 10.000 khách hàng đầu tiên (chỉ áp dụng theo CIF khách hàng) 100K topup trực tiếp vào tài khoản đầu tín dụng sau khi kích hoạt thẻ.

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng kích hoạt thẻ MB JCB Be The Sky vật lý từ 01/06/2024.

- Thời gian áp dụng: từ 01/06/2024 đến khi có thông báo mới.

2. Chương trình dành tặng bộ merchandise Daybreak và 50K cho 10.000 khách hàng


- Nội dung chương trình: Dành tặng 10.000 khách hàng đầu tiên (chỉ áp dụng theo CIF khách hàng): (1) Tặng 50K topup tài khoản đầu tín dụng + (2) Bộ quà tặng merchandise trong box DayBreak (không kèm thẻ Daybreak).

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng thực hiện kích hoạt thẻ vật lý MB JCB Be The Sky mới và có phát sinh chi tiêu tích lũy đạt 1.000.000 VND trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt.

- Thời gian áp dụng: từ 01/06/2024 đến khi có thông báo mới.

Lưu ý:

- Chi tiêu tích lũy tính theo giao dịch thành công trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.

- Khách hàng kích hoạt và chi tiêu nhiều hơn 01 thẻ Be The Sky từ 01/06/2024 cũng sẽ chỉ nhận được 1 phần quà gồm 50K và bộ merchandise trong suốt thời gian diễn ra chương trình!


3. Chương trình hoàn phí thường niên khi chi tiêu 1 Triệu


- Nội dung chương trình: Hoàn 100% phí thường niên khi chi tiêu đạt 1.000.000 VND trong 30 ngày đầu kích hoạt.

- Đối tượng áp dụng: Áp dụng riêng cho chủ thẻ vật lý Be The Sky kích hoạt mới sau ngày 17/05/2024.

- Thời gian áp dụng: từ 17/05/2024 đến khi có thông báo mới.

LƯU Ý:

- Mỗi khách hàng có thể nhận cả 3 CTKM nếu đủ điều kiện đặt ra.

- Tại thời điểm xét thưởng, thẻ không có nợ xấu, nợ quá hạn dựa vào CIC của khách hàng.

- Doanh số giao dịch được tính là giao dịch chi tiêu qua POS hoặc Internet qua thẻ Be The Sky và được tính theo thời gian ghi nhận thành công trên hệ thống của MB trong thời gian diễn ra chương trình.

- Doanh số giao dịch hợp lệ tính theo mỗi đầu thẻ, không áp dụng cộng dồn giao dịch của các thẻ khác của MB do khách hàng sở hữu.

- Mọi chi tiêu thanh toán tiền điện, tiền nước, mua sắm cho cá nhân khách hàng bằng thẻ Be The Sky đều được tính là hợp lệ.

- Trong mọi tình huống, quyết định của MB là quyết định cuối cùng. Khách hàng tham gia chương trình mặc định đồng ý với thể lệ chi tiết của chương trình được đăng tải tại website: www.mbbank.com.vn